Bevindingen ronde tafel bijeenkomst 'Finance Transformation'

01 2017

plaatje

Onlangs organiseerde Fagro in samenwerking met ConQuaestor een ronde tafel bijeenkomst met als titel: Hoe wordt Finance Transformation een succes? Wij delen graag een korte samenvatting over de inhoud en bevindingen van deze sessie.

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen in Finance

De druk op Finance om kwaliteit te leveren en tegelijk efficiënter te werken met lagere kosten is groeiend. De business verwacht daarbij directe toegevoegde waarde voor de business. Tegelijkertijd wordt de omgeving steeds complexer door business disrupties, BI (self-) Tooling, Wet & Regelgeving en een generatie kloof met een nieuwe generatie professionals / millenials.

 

Een andere ontwikkeling is dat er gekozen wordt voor een integrale Finance Transformation aanpak waarbij 'Inside out' denken vanuit Finance en 'Outside in' denken vanuit de business wordt gecombineerd. Is Finance de aanjager dan ligt de focus veelal op harmoniseren, uniformeren van processen, data analytics en IT gebruiken als enabler. Is de business de aanjager dan ligt de focus meer op snelle en diepgaande analyses inclusief opinie vorming of ook non finance data meenemen in de analyse.

 

 

Blijvend resultaat niet gegarandeerd 

Sommige studies geven aan dat slechts 1 op de 3 Finance Transformation programma's blijvend resultaat geven. Bij de niet succesvolle programma's ligt de focus op kosten en het tevreden stellen als business partner. Bij meer succesvolle programma's ligt de focus op toekomstige wensen van de organisatie en de vereiste financiële dienstverlening. Een mindset waarbij Finance als "profit center" wordt benaderd waarin keuzes en afwegingen worden gemaakt in wat wel en niet wordt geïmplementeerd waarbij wordt geïnvesteerd in de meest kansrijke gebieden met actief managen van de klantverwachting.

 

 

Conclusies

Met de deelnemers aan deze sessie hebben we als kernvraag behandeld: hoe creëer ik in deze complexe omgeving een succesvolle aanpak?

 

Coen Reinders, ervaren change leader in Finance & Control, deelde voorafgaand aan de discussie met de groep hoe hij succesvol de transformatie van de Finance organisatie bij Schiphol Group heeft gerealiseerd en hoe hij op dit moment bij Wereldhave bezig is met Finance Transformatie.

Daarna hebben de deelnemers in interactieve break outs hun ervaringen, vragen en ideeën gedeeld rond drie kern thema's:

 

1. Eerst de basis op orde of creëert de Finance Transformation een betere basis?
Coen Reinders hierover: "De vraag is of de basis eerst op orde moet zijn voordat een Best in Finance programma kan worden gestart of dat je met een Best in Finance programma de basis op orde krijgt. De algemene conclusie van de ronde tafel was dat 'basis op orde' essentieel is maar niet een apart project zou moeten zijn maar een eerste stap binnen een Best in Finance programma. Alleen werken aan 'basis op orde' is niet motiverend. 'Basis op orde' als springplank om Finance effectiever te maken is wel motiverend omdat dat het doel van zo'n eerste stap dan helderder is en hoe dit past in de visie. 'Basis op orde' als eerste stap binnen een Best in Finance programma geeft ook duidelijker en eerlijker richting de business aan wat de huidige status en kwaliteit van de informatievoorziening. Dus dromen over de toekomst maar tegelijkertijd een realistisch beeld van de status van vandaag geven

 

2. "Eigen koers varen als Finance of is Business in the lead?Uit de discussies kwam als gemene deler dat het niet het een of het ander is. Integraal kijken naar de eisen die Finance en de Business stellen aan de dienstverlening van Finance is een kritische succesfactor voor blijvend succes.

 

 

3. Traditionele veranderaanpak ook succesvol in disruptive context?

In dit thema zat als eerste de vraag: wat is een traditionele veranderaanpak. Velen herkenden de "traditionele" ontwerp aanpak waarin vanuit best practice procesmodellen de organisatie inrichting wordt neergezet. Om resultaten te bereiken mag dat best 12-24 maanden kosten.Tegelijkertijd werd de noodzaak gezien van een "wendbare" finance afdeling die kan inspelen en snel kan anticiperen op disrupties in de business.

 

 

Wij danken iedereen voor de deelname en actieve inbreng!

 

 Terug naar overzicht